Romantik Dönem Şarkıları - Dr. Adnan Çoban (8681571310051)

0,00
Tedarikçi : Romantik
Para Puan : 10
İndirim Oranı : %20 İndirim
Fiyat : 19,91 TL(KDV Dahil)
İndirimli : 15,99 TL(KDV Dahil)
2,12 TL 'den başlayan taksitlerle

ADET

Artır Azalt
 1. Hicaz Peşrev
  Beste: Veli Dede 
 2. Hicaz Şarkı “Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim”
  Beste: Sevki Bey
 3. Hicaz Şarkı “Severim her güzeli senden eserdir diyerek”
  Beste: Lem'i Atlı
 4. Hicaz Şarkı “Bilmiyorum bana n’oldu”
  Beste: Şevki Bey
 5. Hicaz Şarkı “Âşık oldum yavrucağım yüzüne”
  Beste: Enderûnî Ali Bey
 6. Hicaz Şarkı “Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi”
  Beste: Rif’at Bey
 7. Hicaz Şarkı “Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor”
  Beste: Rif’at Bey
 8. Muhayyerkürdî Şarkı “Var mı hâcet söyleyim ey gül-tenim”
  Beste: Nigoğos Ağa
 9. Muhayyer Şarkı “Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 10. Taksim
  Tanbur: Gökhan Filizman
 11. Muhayyer Şarkı “İltimâs etmeye yâre varınız”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 12. Nihâvend Şarkı “Meyler süzülsün meydâne gelsin”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 13. Nihâvend Şarkı “Vücûd ikliminin sultanısın sen”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 14. Nihâvend Şarkı “Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-hâbını”
  Beste: Rahmi Bey
 15. Nihâvend Şarkı “Çözülme zülfüne ey dil-rübâ bağrın dağlayanlardan”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 16. Taksim  
  Kanun: Caner Can
 17. Kürdilihicazkâr Şarkı  “Gurûb etti güneş dünyâ karardı”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 18. Kürdilihicazkâr Şarkı “İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 19. Kürdilihicazkâr Şarkı “Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş”
  Beste: Lem'i Atlı
 20. Kürdilihicazkâr Şarkı “Ey mutrıb-ı zevk âşinâ”
  Beste: Rahmi Bey
 21. Mâhûr Şarkı “Saba tarf-ı vefadan peyâm yok mu”
  Beste: Enderûnî Hüsnü Efendi
 22. Mâhûr Şarkı “Zâhirî hâle bakıp etme dâhil bir ferdi”
  Beste: Hacı Ârif Bey
 23. Mâhûr Şarkı“Şu güzele bir bakın bakışı nûr saçıyor”
  Beste: Şemsettin Ziya Bey

 

 

 

“ROMANTİK DÖNEM ŞARKILARI”ROMANTİK DÖNEM BESTEKÂRLARI Medeniyetlerin tarih içinde siyâsal, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve müzikal değişimler yaşamaları kaçınılmazdır. Her medeniyette olduğu gibi Osmanlı medeniyetinde de bu tür değişimler yaşanmış ve bunun mûsikîye tesiriyle aralarında kesin çizgiler olmayan dönemler husule gelmiştir. Buna göre başlangıcından Abdülkadir Merâgî’ye kadar (...?-XIV.yy) “Hazırlık dönemi”, Merâgî’den Itrî'ye kadar.(XIV.yy-XVII.yy) “Ön-Klasik dönem”, Itrî'den Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’ye kadar (XVII.yy-XIX.yy ortası) “Klasik dönem”, Dede Efendi’den Hacı Arif Bey'e kadar (XIX. yy ortası—XIX. yy sonları) “Neo-Klasik dönem”, Hacı Ârif Bey’den Hüseyin Sadettin Arel'e kadar (XIX. yy sonlarından XX. yy ortalarına doğru) “Romantik dönem” olarak adlandırılmıştır. Romantik Dönem esasında III.Selim zamanında başlayan bir değişim sürecinin uzantısıdır. Dünyadaki ve Avrupa’daki değişimlere ayak uydurma amacıyla bir takım yenilik hareketleri planlayan III. Selim bunu mûsikî alanında da yapmak istemiştir. Saray ile halk arasında ortak bir kültür ve sanat anlayışı ortaya koyabilmek amacıyla dönemin ünlü bestekâr, şair ve ediplerini etrafında toplamıştır. Sonuçta klasik kurallardan taviz vermeyen ancak yenilikçi, daha dünyevî, sâde ve halka yakın bir müzik anlayışını başlatmıştır ki buna “III. Selim Ekolü” diyoruz. Batı rüzgârlarının da kuvvetle estiği bu dönemde Dede Efendi gibi dâhî bestekârlar hem klasik hem de şarkı, türkü, köçekçe formunda orijinal eserler verdiler. İlerleyen süreçte halkın dil, edebiyat, şiir ve mûsikî anlayışının tamamen değişmesi ve klasik mûsikimize olan eğilimin gittikçe azalması bestekârları büyük formlardan uzaklaşıp şarkı formuna yönelmeye sevk etmiştir. Bu geçişin yaşandığı döneme de “Romantik Dönem” adı verilmiştir. Bu dönemde öne çıkan en önemli isim kuşkusuz Hacı Arif Bey'dir. Hacı Arif Bey eski musikimizi bütün incelikleriyle kavramış olmasına rağmen daha çok şarkı formunda eserler vermeyi tercih etmiş, şarkı formunu çok ileri seviyelere taşımıştır. Terennümlü, ağdalı ve mistik nitelikli eserlerin yerine, kendisinin "Nevzemin" adını verdiği zengin ve kıvrak nağme motiflerinden oluşan şarkılar bestelemiştir. Bu meyanda terkip ettiği kürdilihicazkar makamı daha sonraki dönemlerde de bestekarlarca çok sevilen ve eser verilen bir makam olmuştur. Hacı Ârif Bey’in açtığı yoldan başta Şevki Bey ve Rahmi Bey olmak üzere Rif’at Bey, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi, Şemseddin Ziya Bey, Giriftzen Asım Bey, Selanikli Ahmed Efendi, Enderûnî Ali Efendi, Leyla Saz, Lem'i Atlı gibi bestekarlar da yürümüşler ve bu sayede ölümsüz eserler bestelemişlerdir. Bu albümde başta Hacı Ârif Bey olmak üzere bu dönemde yaşamış olan büyük bestekârların eserleri icrâ edilmiştir. Seçilen eserler bu bestekârların en çok sevilen şarkılarından olma özelliklerinin yanısıra dönemin anlayışını çok güzel bir şekilde ortaya koyma niteliklerine de sahiptirler.
Benzer Ürünler